Blauwe balk

betrokken

zorgvuldig

deskundig

Achtergrond

Ik ben opgeleid als gedragswetenschapper met de kwetsbare groepen van de samenleving als interessegebied. In mijn werk als beleidsadviseur in de publieke gezondheidszorg richtte ik me op thema’s als gezondheidsverschillen en preventieve gezondheidszorg voor kwetsbare doelgroepen. Verbindingen tussen beleid, praktijk en onderzoek kregen daarbij alle aandacht.

Organisatie­vraagstukken

Ik raakte zo’n 10 jaar geleden steeds meer betrokken bij organisatievraagstukken als ‘Hoe maken we werkafspraken in ons team?’, ‘Wat betekenen onze afspraken voor andere teams?’, ‘Kunnen we van elkaar leren en onze werkwijze uniformeren?’. Vervolgens ontwikkelde ik me tot adviseur op organisatieniveau bij de GGD Hart voor Brabant. In 2018 nam ik afscheid van de GGD en richtte ik mijn eigen bedrijf op. Nu pas ik als zelfstandig organisatieadviseur bij diverse organisaties mijn ervaringen toe en deel ik mijn kennis.

Als organisatieadviseur werk ik aan het continue verbeteren van zorg- en dienstverlening, samen met managers, beleidsadviseurs en medewerkers. Hierbij schakel ik makkelijk van strategisch - naar operationeel niveau. Altijd staat de klant centraal. Ik verbind processen, medewerkers en tools om het leren en continue verbeteren te stimuleren. Ik werk met een praktische insteek: werkt het en helpt het?

Passie

In mijn werk als organisatieadviseur komen mijn passies voor verbeteren, ontwikkelen en gedragsverandering in de domeinen van zorg- en dienstverlening prachtig samen. Bij organisaties die werkzaam zijn in het publieke domein voel ik me nauw betrokken. Ik benut in mijn organisatieadvies mijn deskundigheid en competenties als analytisch, gestructureerd en zorgvuldig werken in combinatie met mijn opmerkzame en rustige persoonlijkheid. Als ik dit samen met managers, medewerkers en teams kan doen, geeft mij dit energie. Deze energie deel ik graag met u en uw medewerkers, zodat we samen werken aan continue verbeteren.

‘Met een goede vraag kom je verder dan met een volmaakt antwoord’
Harm van der Gaag

Blauwe balk