Passie

In mijn werk als kwaliteitsadviseur in zorgorganisaties komen mijn passies voor verbeteren, ontwikkelen en gedragsverandering in de domeinen van zorg- en dienstverlening samen. Bij organisaties die werkzaam zijn in de publieke gezondheidszorg, zorg en in het publieke domein voel ik me nauw betrokken. Als ik samen met managers, medewerkers en teams kan werken aan continue verbeteren met als doel uitstekende zorg voor patiënten en klanten, dan geeft mij dit veel energie! Ik benut in mijn werk mijn deskundigheid en competenties als analytisch, gestructureerd en zorgvuldig werken in combinatie met mijn opmerkzame en rustige persoonlijkheid.

Achtergrond

Ik ben opgeleid als gezondheidswetenschapper met de kwetsbare groepen van de samenleving als interessegebied. In mijn werk als beleidsadviseur in de publieke gezondheidszorg (GGD-en) richtte ik me op thema’s als gezondheidsverschillen en preventieve gezondheidszorg voor kwetsbare doelgroepen. Verbindingen tussen beleid, praktijk en onderzoek kregen daarbij alle aandacht. Ruim 10 jaar geleden raakte ik steeds meer betrokken bij organisatievraagstukken als ‘Hoe maken we werkafspraken in ons team?’, ‘Wat betekenen onze afspraken voor andere teams?’, ‘Kunnen we van elkaar leren en onze werkwijze uniformeren?’. Erg interessant! Vervolgens ontwikkelde ik me tot kwaliteitsadviseur bij de GGD Hart voor Brabant waar ik met veel plezier werkte aan het kwaliteitsmanagementsysteem en het behoud van het certificaat HKZ-publieke gezondheidszorg. In 2018 nam ik afscheid van de GGD, werkte als beleids- en kwaliteitsadviseur bij het CJG Breda én richtte tegelijkertijd mijn eigen bedrijf op. Gedurende 1,5 jaar had ik mijn bedrijf in combinatie met een baan in loondienst. Sinds 2020 werk ik volledig als zelfstandig kwaliteitsadviseur in diverse zorgorganisaties en doe ik wat ik heel graag doe. Ik deel mijn ervaringen en kennis, leer elke dag bij en draag bij aan het verlenen van uitstekende zorg aan de patiënten en klanten.

Ik breng kwaliteit in beweging en inspireer je om je werk continue te verbeteren.

‘Met een goede vraag kom je verder dan met een volmaakt antwoord’
Harm van der Gaag

Blauwe balk