Blauwe balk

auditen

continu verbeteren

processen inrichten

Inzetbaarheid

 • het kwaliteitsbeleid en kwaliteitsmanagement.
 • (waarderend) auditen.
 • het coördineren van verbeterprojecten, ook met de leanmethodiek.
 • het stimuleren dat teams en medewerkers van elkaar leren.
 • risicomanagement waaronder de procesbegeleiding bij de uitvoering van risico-inventarisaties.
 • incident- en calamiteitenmanagement, waaronder uitvoering van Prisma Light oorzaakanalyses.
 • praktisch advies bij het ontwikkelen van (A3) jaarplannen.
 • efficiënt en klantgericht inrichten van werkprocessen, ook met de leanmethodiek.
 • coachen van medewerkers bij het in de praktijk brengen van de verandering of de verbetering.
 • evaluaties en klantonderzoeken.

Rollen

 • adviseur
 • projectleider
 • auditor
 • procesbegeleider

Wilt u met audits uw kwaliteit en resultaten verbeteren en het leren in uw organisatie stimuleren? Wilt u het auditen in uw organisatie een boost geven? Spreekt het waarderend auditen u aan? Of kunt u ondersteuning gebruiken bij het organiseren of uitvoeren van audits? Neem dan contact met mij op!

‘Je hoeft niet de hele trap te zien. Zet gewoon de eerste stap. En daarna de volgende.’
Martin Luther King

Blauwe balk