Blauwe balk

planmatig

samen­werkings­gericht

analytisch

Mijn aanbod

Ik adviseer jou als kwaliteitsadviseur als je werkt in de publieke gezondheidszorg of in een zorgorganisatie. Ook ondersteun ik je bij het opzetten en uitvoeren van het kwaliteitsbeleid om uitstekende zorg aan de klant te verlenen. In je werk kom je vast wel eens één van de volgende situaties tegen:

 • Heb je bijvoorbeeld binnenkort een externe audit voor het behouden of behalen van het kwaliteitscertificaat en moeten er nog zaken uitgevoerd worden? Denk aan analyses van de incidentmeldingen, interne audits of de procesbegeleiding bij risico-inventarisaties.
 • Wil je onafhankelijkheid in de uitvoering van de interne audits waarborgen of zijn je interne auditoren door drukte in de uitvoering van zorg tijdelijk niet volledig inzetbaar?
 • Heb je behoefte aan een frisse blik op je kwaliteitsmanagementsysteem of op één van je kwaliteitsinstrumenten?
 • Kan je extra hulp in de uitvoering gebruiken, omdat je collega’s met kwaliteitstaken geen tijd hebben door drukte in de uitvoering van zorg?
 • Komt het er maar niet van om je verbeteracties op te pakken of is het verbetertraject te groot om erbij te doen?

Ik kan je helpen bij het opzetten en uitvoeren van:

 • waarderende audits
 • risico-inventarisaties met procesbegeleiding
 • incidentanalyses en advies over de incidentmeldingen
 • verbeterprojecten (met leanaanpak)
 • het kwaliteitsbeleid en -managementsysteem of juist eens met een frisse blik kijken hoe het anders kan

Heb je juist eens behoefte om te sparren over jouw positie in je organisatie, heb je behoefte aan een klankbord? Ik coach je tijdens sessies van 1,5 uur over jouw rol als kwaliteitsadviseur. Jij bepaalt zelf waar je behoefte aan hebt. Voor meer informatie neem contact met me op.

Ik ben ook inzetbaar als interim kwaliteitsadviseur, bijvoorbeeld bij het vervangen van zwangerschaps- of ziekteverlof of bij het vervullen van een tijdelijke vacature.

Verschillende methodieken

In mijn werk maak ik gebruik van verschillende methodieken, zoals

 • waarderend auditen
 • Prisma Light
 • Prospectieve risico-inventarisaties (PRI)
 • Lean (greenbelt)
 • NLP (neurolinguïstisch programmeren)
 • A3 jaarplan
 • Oplossingsgericht werken

Wil je meer informatie, een gratis inspiratiesessie waarderend auditen bij jou op het werk of een algemene kennismakingsafspraak? Neem dan vrijblijvend contact met mij op!

Ik breng kwaliteit in beweging en inspireer je om je werk continue te verbeteren.

'Je hoeft niet de hele trap te zien. Zet gewoon de eerste stap. En daarna de volgende’
Martin Luther King

Blauwe balk